Anna Maria Köster gift 1. Fabritius, 2. Wever, 3. de Longueville

Anna Maria Fabritius født Köster
Anna Maria Fabritius født Köster.
Maleriet hænger på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Foto: Katja Fabritius de Tengnagel.
 
 
 
Anna Maria Köster, min 5xtipoldemor, blev født i Frankfurt am Main 17. november 1705 og var datter af kgl. dansk konsul i Oberrheinischem Kreis og handelsmand, samt diakon for den reformert-højtyske menighed i Køln Diedrich Köster og Anna Johanna de Weiler.

Byen Mühlheim von Rhein drog nytte af at være åben for religionsfrihed, som betød, at den tog imod indvandring af protestantiske borgere, som var købmænd og håndværkere.
Kösterfamilien tilhørte den reformerte menighed og fandt i 1714 i Mühlheim et fristed, hvor de kunne samles med andre reformerte og begrave deres døde på den protestantiske kirkegård. Her blev Anna Marias søster Catharina Elisabeth Köster (1700-1739) begravet, død 29. april 1739, gift med en fætter Daniel Köster. På kirkegårdsoversigt Friedhof angives Catharinas gravsted som nr. 9. 
 
Anna Maria Köster blev i Frechen den 30. maj 1726 gift med storkøbmand Michael Fabritius, født 2. maj 1697 i København og tilhørte den tysk-reformerte menighed. Se billeder af Den Reformerte Kirke Kbh.>>>
 
Hun modtog ordenen de l'Union Parfaite af dronning Sophie Magdalene.
 
 
Storkøbmand Michael Fabritius (1697-1746).
Maleriet hænger på Det Nationalhistoriske
Museum Frederiksborg Slot.
Foto: Katja Fabritius de Tengnagel.