Slægtsforskning / Slægtsfortælllinger / Slægten fra Ginnerup

Slægten fra Ginnerup

Slægtsfortælling fra Ginnerup Nørre Djurs >>>
Om sognefoged Laurs Olesen Pind, hans to koner og store børneflok