Slægtsforskning / Bøger videoer til slægtforskning

Bøger og videoer til slægtforskning

 
Ud over at finde mine slægtninge, interesserer jeg mig også for den tid, de levede i, både socialt, kulturelt og politsk. Neden for er eksempler på bøger og videoer, jeg selv har glæde af og / eller kan anbefale til studie i slægternes samtidshistorie. Desuden kan jeg henvise til den omfattende hjemmeside med artikler om Danmarkshistorien. Bøgernes anmeldelser er fra www.historie-online.dk
 
Bøger:
 
Grever baroner og husmænd - Opgøret med de store danske godser 1919. Af John Erichsen og Ditlev Tamm. >>>
I 1849 indførtes den nye grundlov. Det betød enevældens afskaffelse. i § 97 afskaffedes adelens forrettigheder og efter § 98 (nuværende grundlov § 84) kunne der ikke oprettes nye majorater, og det vat samtidig en "løfteparagraf", idet der stod: ved lov skal (det) nærmere ordnes, hvorledes de nu bestående kunne overgå til fri ejendom. Det som senere blev kaldt "afløsningen".. Det er dét, som bogen handler om: afløsningen. Som først kom i 1919.
..... I Danmark i 1919 huggede man ikke i adelen. Man huggede fra adelen. Det er også dét, bogen handler om. Tekstkilde: Historieonline.dk
 
 Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre.- Køn, ret og sædelighed i 1700-tallets Danmark.
Af Nina Javette Koefoed
>>>
 
Også andre hensyn - Dansk ligestillingshistorie 1840-1915 bd. 1
Af Jytte Larsen.>>>
 
Brødrene Classen
Af John Erichsen >>>
 
Den afmægtige - en biografi om Christian 7.
Af Ulrik Lange
>>>
 
Kinafarerne. Mellem kejserens Kina og kongens København
Af Benjamin Asmussen >>>
 
Video på Youtube
Frantz Henningen, Forladt. Dog ej af venner i nøden 1888. AROS.
Kilde: Wikimedia Commons.
Uægte børn og deres fædre og mødre del 1/4 >>>
Uægte børn og deres fædre og mødre del 2/4 >>>
Uægte børn og deres fædre og mødre del 3/4 >>>
Uægte børn og deres fædre og mødre del 4/4 >>>