Køge Kirke / Historiefortælling fra Køge

Historiefortælling fra Køge

Om enkedronningens sygdom, død og begravelse >>>
Kong Christian 4.´s mor, Sophie af Mecklenburg, boede på sit enkesæde Nykøbing Slot på Falster fra 1594 til sin død 1631, om Køge By som knudepunkt mellem København og Tyskland, og Køgeborgere, der blev involveret i enkedronningens begravelse.
 
 
 
 
 
 
 
Dronning Sophie af
Mecklenburg

(Public Domain)