Køge Kirke / Fortidens spor i Køge Kirke

Fortidens spor i Køge Kirke

Køge Kirke er i det store og hele fortidens spor i Køge og rummer i sig selv fortidsspor fra o. 1324, som markerer den første kirke med tårn i Køge Købstad. Der er meget at fortælle om kirken og dens inventar, som også er kommet til siden år 2000. 
Her er nogle fortællinger om en magtfuld borgmester Pedersen og familie, om et af de få kalkmalerier, der findes i kirken, "Frelserens Højde" *),  en fortælling om en far, som medvirkede til drab af datter på grund af hans griskhed.

 
 
 
*) Foruden fortællingen om "Frelserens Højde" kan her tilføjes bogtitel om "Längenkult" i et stort værk udgivet 2017, hvor "Frelserens Højde" i Sct. Bendt Kirke og Køge Kirke er omtalt:
Anna Boroffka, Die "Länge Christi"
in der Malerei. Codificierung von authentizität im intermedialen diskurs.Peter Lang AG., Internationaler Verlag der Wissenschaften, Bern 2017. www.peterlang.com
 
 
Om Frelserens højde