"Køge Kirkes inventar før og nu" ved Susanne Fabritius de Tengnagel
i Prædikenpause s.32
Tolv præster skriver om studieorlov.
Roskilde Stift juni 2010.

Køge Kirke Sct. Nicolai

Køges byvåben på Magistratstolen
Foto af Susanne Fabritius de Tengnagel 
Motiv af Køge Byvåben på Magistratstolen i Køge Kirke 
 
 
Køge Kirke er dansk kulturarv iflg. Slots- og kulturstyrelsen. >>>
 
 
 
Oversigtskort: