Slægten Fabritius de Tengnagel / Fabritius de Tengnagel / Villa Rolighed og andre huse

Villa Rolighed og andre huse

På Rolighedsvej 21D Frederiksberg ligger en gammel avlsgård fra midt i 1750erne med en smuk hovedbygning i barokstil. Konferensråd og storhandselsmand Conrad Aleander Fabritius de Tengnagel købte gården i 1770 og byggede en ny hovedbygning, som han kaldte Villa Rolighed. Den lå dengang langt uden for Københavns volde i det åbne landskab, hvor han holdt selskaber med sine elskerinder, og det er ikke for ingenting, han blev kaldt Libertineren. Han havde ejendommen indtil sin død i 1805.

Tidl. seniorgartner Kim Greiner har beskrevet villaens historie og indretning her >>>
Villaen blev sat til salg i 2017. Den ejes dog fortsat af Københavns Universitet. (bemærkning 23.01.2020). 
 
Klik på billedet og kig indenfor i hovedbygningen.
 

LANDSTEDET ENRUM
Historien om landstedet Enrum i Vedbæk for slægten Fabritius Tengnagel går tilbage til 1745, hvor det blev købt af handelsmand Michael Fabritius. Efter hans død 1746 videreførte hans enke Anna Maria Köster landstedet, og ved hendes død i 1775 købte deres ældste søn, Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel stedet.
Enrum Skovsø
Landstedet Enrum eksisterer ikke længere, et nyt hus er bygget, men man kan vandre i det smukke landskab, Enrum skov, der hørte til.
Enrum, var familiens landsted, som Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel (CAFT) satte sit præg på.
Enrum er beskrevet detajleret også med hensyn til de personer, som CAFT og hustru Debora omgav sig med på landstedet i Illustreret Tidende Årg. 65, 1924 nr. 39-40, læs her!